Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przeniesienia własności na wyposażenie w nieruchomość Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z siedzibą w Zalipiu

Ogłoszenia i komunikaty

Wróć