Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Olesno.

Ogłoszenia i komunikaty

Wróć