VII Turniej Rycerski pod Wieżycą 5-7 lipca 2019

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny raz rycerstwo rekonstruujące wiek XIII. z całego kraju przybyło na nasze bagno pod Wieżycą. Po piątkowym montażu obozowiska przyszedł czas na dwa dni turniejowe. W pierwszym odbyły się pojedynki ciężkozbrojnych 1vs1, walki grupowe, bieg dam, bieg w dybach oraz turniej oszczepniczy. W kolejnym turniej łuczniczy i przemarsz z pogańskimi niewolnikami do kaplicy w Oleśnicy.  A było tak…

Roku Pańskiego 1219 gdy w Ziemi Świętej trwało oblężenie Damietty również i kraj nasz, na dzielnice rozbity borykał się z pogańskimi najazdami… Mówiono nawet, że gdy kogoś nie stać by jechać na krucjatę za morze, u nas znaleźć może bezbożne zło do pokonania, by swe grzechy zmyć lub wybranki serce tym czynem zjednać.  Tegoż roku książę Konrad Mazowiecki wyruszył pod znakiem krzyża na pogańskie plemię Prusów, a wraz z nim skromny franciszkanin brat Patryk. On to pewnej nocy, podczas krwawego oblężenia grodu doznał objawienia, w który zobaczył św. Franciszka  próbującego pojednać chrześcijan i saracenów.  Wiedziony tym wzorem sam udał się do pogan by wskazać im jedynego właściwego Boga, narażając nawet swe życie. Ale Ci obrzucili go obelgami, pobili i wyrzucili przed bramy… Jak później się dowiedział, święty rzeczywiście dotarł z tą misją aż do samego sułtana.

Pomysłodawcą i organizatorem VII Turnieju pod Wieżycą było Bractwo Rycerskie „Poczet Bagiennych z Wieżycy”  Wsparły go 2 inne grupy rekonstrukcji historycznej – Bracia Dobrzyńscy z Krakowa i Joannici z Mielca.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, firma INVEST oraz Tarnowskie Centrum Informacji. Organizatorzy dziękują również serdecznie za wsparcie firmom  ZBUD, Rolbud, Tabak, Trzy Kulki, Okręgowe Stacje Kontroli  Pojazdów w Ćwikowie i Radgoszczy, Lemar, oraz firmie Akcentstudio, która jak co roku zaprojektowała i wykonała  piękny plakat turnieju, partycypując w większości kosztów. Produktami żywnościowymi wsparły nas: Restauracja U Braci, Mariusz Pustuła, Elżbieta Stochlińska oraz panie Żelazowskie herbu Półkozic. Ukwiecenie stołu biesiadnego – Katarzyna Pacewicz-Pyrek.  Pomoc organizacyjną uzyskaliśmy od Urzędu Gminy Olesno i od sołtys wsi Oleśnica – Marty Kądzielawskiej. Pyszny bigos dla rycerstwa przygotowało tradycyjnie Centrum Polonii Ośrodek Kultury Turystyki i Rekreacji w Brniu. Patronami medialnymi byli – Gazeta Krakowska, Głos 24, oraz e- Kurier Dąbrowski. O imprezie i projekcie grodowym można było usłyszeć w Tarnowskiej. tv HD  oraz w relacji e-Kuriera Dąbrowskiego. Imprezę wizytował Janusz Kozioł – wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, sprawującego rokrocznie patronat naukowy nad wydarzeniem.

https://www.tarnowska.tv/aktualnosci/3591,vii-turniej-rycerski-pod-wiezyca?fbclid=IwAR32ciL7-niU6rIjbV6TUAbgreYiAmJh0LQ0KKXB8oBf7NLN2P3xJlucLNU

Wróć