VI nabór do Projektu: Dobry Czas na Biznes –Subregion Tarnowski

Ogłoszenia i komunikaty

VI nabór do Projektu: Dobry Czas na Biznes –Subregion Tarnowski

 

 

 

 

 

 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMałopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące Powiat Dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu DCB ST mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 30 lat, które należą do co najmniej z jednej grup:

  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotnych
  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach
  • kobiet

Zgłoszenia do VI naboru przyjmowane będą od 03.08.2017do 31.08.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone
są na stronie projektu pod adresem: www.marr.pl/projekty/dcbtarnow          

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Tel. (12) 617 99 84; 785 056 874

Wróć