Turniej tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów "Złota Rakietka Małopolski"

Ogłoszenia i komunikaty

Turniej tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów "Złota Rakietka Małopolski"

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Oleśnie i Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów serdecznie zapraszają wszystkich Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów oraz ich zastępców, a także Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radnych Powiatów i Radnych Gmin do udziału w Turnieju tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”.

Zgodnie z regulaminem do udziału w Turnieju można zgłosić maksymalnie 6 zawodników reprezentujących daną JST. Liczba osób biorących udział w Turnieju jest ograniczona. O udziale w Turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ze  względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu, proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Turnieju w terminie do dnia 15 października 2021 r. (tel. 14/642-24-31 wewn. 243 lub e-mail: sspd2011@interia.pl).

Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do 27 października br.:

 

1) na adres: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

2) faxem na numer 14/642 22 29;

3) czytelny skan lub zdjęcie podpisanego zgłoszenia można również przesłać na adres e-mail: sspd2011@interia.pl

Wróć