Trening systemu alarmowania, upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Ogłoszenia i komunikaty

Trening systemu alarmowania, upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Urzędu Gminy w Oleśnie

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Wróć