SZKOLENIE OTWIERAMY ŻŁOBKI - MAŁOPOLSKIE

Ogłoszenia i komunikaty

SZKOLENIE OTWIERAMY ŻŁOBKI - MAŁOPOLSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia dotyczące form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „OTWIERAMY ŻŁOBKI-Małopolskie”

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego, a także przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy z woj. małopolskiego.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in. diagnozę potrzeb, plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, współpracę publiczno-prywatną (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych), wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki, analizę rynku i plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywującego, metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą gminy, a także system zarządzania inwestycjami w gminie.

Szkolenia będą prowadzone przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie:

Pani Dorota Mączka: prowadzi szkolenia doskonalące kompetencje zawodowe,

menedżerskie, osobiste i społeczne dla nauczycieli, pracowników branży medycznej, pomocy społecznej oraz administracji samorządowej

Pan Tadeusz Konarski: trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych. Były inspektor ds. oświaty, wieloletni dyrektor jednostki obsługi finansowej placówek oświatowych.

Realizacja szkoleń odbywa się według następującego schematu:

  • szkolenia dla przedstawicieli podmiotów publicznych - 24 godz. dydaktyczne (3 dni x 8 godz. dyd.)

Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, bezpłatne miejsce parkingowe oraz zakwaterowanie w hotelu o wysokim standardzie.

Szkolenia realizujemy w Hotelu Łysoń, Inwałd oraz w Hotelu Ibis  - Kraków Dla uczestników korzystających z zakwaterowania, zapewniamy możliwość korzystania z atrakcji jakimi dysponuje hotel.

W celu poznania terminów szkoleń oraz uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Proszę  o przesłanie formularzy zgłoszeniowych skanem na adres email :  a.wojciechowska@kursor.edu.pl

W przypadku pytań związanych z ofertą bardzo proszę o kontakt pod nr. telefonu : 502 206 162 Agnieszka Wojciechowska

Wróć