Szkolenie ARiMR

Ogłoszenia i komunikaty

Szkolenie ARiMR

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”,  typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, które odbędzie się w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 10 czerwca 2019 o godzinie 13.30.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, które zostanie przeprowadzone przez pracowników Centrali ARiMR.  

Wróć