STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP

Ogłoszenia i komunikaty

STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r., od dnia 26 czerwca 2020 r. od godz. 00.01 do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 23.59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, sprawdzenia dostępności usług elektronicznych, poinformowania pracowników o konieczności zachowania zwiększonej czujności, a także wprowadzenia całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które wydają się nietypowe.

Wróć