Spotkanie informacyjne oraz szkolenie - Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2017

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2017
o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy kobiety z terenu Gminy Olesno zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

26 maja 2017 (piątek) godz: 15:30 – 16:00

Szkolenie odbędzie się w dniu:

26 maja 2017 (piątek) godz: 16:00 – 17:30

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

 

 

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

 

Informacja o spotkaniu

Informacja o szkoleniu

Oficjalna strona LGD Perły Ponidzia

Wróć