Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019

Ogłoszenia i komunikaty

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2019 o naborze wniosków w terminie od 07 listopada 2019r. do 21 listopada 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Olesno zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

23 października 2019 (środa) godz: 14:00 – 14:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

23 października 2019 (środa) godz: 14:30 – 15:30

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

 

 

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

Wróć