Remont mogiły wojennej żołnierzy Wojska Polskiego

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

Gmina Olesno w okresie od września do listopada 2017 r. realizowała zadanie pn. Remont zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. w Oleśnie w ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.  

 

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego” 

Wróć