REKRUTACJA DO PROJEKTU„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

Ogłoszenia i komunikaty

REKRUTACJA DO PROJEKTU„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTUAktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

ZAPRASZAMY W DNIACH 19 – 23 MARCA 2018 r.

   Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc,
 • PŁATNE Szkolenia zawodoweo tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki     Projektu
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
  • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
  • Zwrot kosztów za badania lekarskie.
  • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

   W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.

 

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.

 

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Aneta Gacek

Agnieszka Osika

Paulina Witek

Tel. 535 191 921 

Tel. 574 084 886

 

e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pla.osika@spoldzielniaserwis.plp.witek@spoldzielniaseriws.pl

 

www.aktywizacjatarnow.pl

Wróć