Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do 31 sierpnia 2023r.

Ogłoszenia i komunikaty

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do 31 sierpnia 2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do 31 sierpnia 2023r.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Olesno uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie   art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

  • nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) obowiązujena całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) obowiązuje na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)  obowiązuje wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia     31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.

Wróć