Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Oleśnicy".

Ogłoszenia i komunikaty

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Oleśnicy".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć