Projekt "Zintegrowani do działania"

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt "Zintegrowani do działania"

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ma na celu aktywizacje społeczno-zawodową osób powyżej 18r.ż., zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Więcej informacji w załączonym poniżej plakacie.

Wróć