Projekt "Wróć z POWERem!"

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt "Wróć z POWERem!"

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie


DLA KOGO?
Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Wróć