Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość”

 

 

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie „Twoja szansa na przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące lub uczące się na obszarze miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, należące do co najmniej jednej z następujących grup:

 

o             osoby powyżej 50 roku życia

o             osoby długotrwale bezrobotne

o             osoby niepełnosprawne

o             osoby o niskich kwalifikacjach

o             kobiety.

 

W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 28 000 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne w biurze projektu w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Oleśnickiej 3, pod numerem telefonu : 51503 126 300 oraz na stronie internetowej projektu: www.twojaszansa.pakd.pl.

 

Rekrutacja trwa do  31 sierpnia 2018 r. 

Wróć