Projekt "Twój los w twoich rękach 2"

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt "Twój los w twoich rękach 2"

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu zrektutowanym osobom oferuje się wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego, szkolenia zawodowe "szyte na miarę", płatne 6 miesięczne staże, subsydiowane zatrudnienie przez okres 6 miesięcy.

Ponadto niesłyszącym uczestnikom zapewniany jest tłumacz języka migowego.

Projekt skierowany jest do 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, w tym minimum 18 osób niepełnosprawnych/osób powyżej 50 lat, zamieszkujących powiaty: Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski, gorlicki oraz nowosądecki.

Zapraszamy na stronę imnternetową projektu

Wróć