Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2023-2030

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2023-2030

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Olesno zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2023-2030, które odbędą się w okresie od 5 września do 10 października 2023 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olesno wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju w perspektywie kilku najbliższych lat. Dokument pozwoli na sukcesywny rozwój Gminy, przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów, uwzględniając oczekiwania i potrzeby wszystkich Mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem oraz zgłosić swoje uwagi poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesno.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Oleśnie, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno,

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Oleśnie, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po 10 października 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno
na lata 2023-2030!

Wróć