Projekt "Łamiemy bariery"

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt "Łamiemy bariery"

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Łamiemy Bariery” skierowany jest do osób, które są;

  • bierne zawodowo,
  • do 29 r.ż. zwłaszcza z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • z całego obszaru Małopolski oraz osoby z terenów wiejskich,
  • słabo zaludnionych (tj. DEGURBA 3).

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20-21 STYCZNIA 2020. 

Wróć