Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję.Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku)i pracować
 • Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować
 • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  musisz mieć wykształcenie maksymalnie średnie (maksymalnie liceum lub technikum)

Ile możesz otrzymać dofinansowania?

 • Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów. Jeden bon ma wartość 15 zł. Można otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 2 700 zł w projekcie „Kierunek Kariera” oraz maksymalnie 337 bonów o wartości 5055 zł w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”
 • Za każdy bon trzeba zapłacić 13% jego wartości w projekcie KK i 15% jego wartości w projekcie KKZ

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • Na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera”: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E 
 • Na szkolenia zawodowe w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E, D,T wraz z kwalifikacją, studia podyplomowe

Co trzeba zrobić – krok po kroku

 1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.plw zakładce „Zgłoś się”

Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie  https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Rekrutacja > 25 roku życia”

 1. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Bilans Twojej Kariery. Z doradcą możesz spotkać się w:
 2. Zgłosić, ile bonów chcesz kupić
 3. Podpisać umowę na zakup bonów
 4. Zapłacić za bony 13% lub 15% ich wartości
 5. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 • Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940
 • całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru naszego doradcy. Informacja o dyżurach dostępna jest na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Nasze dyżury w Małopolsce”

 

Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • Telefonicznie pod numerem telefonu14 62 69 940
 • Mailowo pod adresem centrum.tarnow@wup-krakow.pl

Wróć