Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z pojawiającą się coraz większą grupą osób zagrożonych utratą pracy, bądź już zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także odchodzących z rolnictwa  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) przygotowała specjalny projekt dedykowany dla tej grupy ludności .

Jest to projekt DCAZ czyli  Dobry Czas na Adaptację do Zmian finansowany  ze środków Unii Europejskiej , który daje możliwość aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników obejmujący swoim zasięgiem całe województwo małopolskie.

W ramach projektu oferujemy wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi  utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia poprzez skorzystanie z usług pośrednika pracy, który pomoże znaleźć nowego pracodawcę, podniesienie kwalifikacji kompetencji  zawodowych dzięki stażom i specjalistycznym kursom jak również dajemy szansę na założenie własnej działalności gospodarczej lub pracę w przedsiębiorstwie społecznym.

 

 

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,
poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć