Projekt „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną SerwiS

Ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

 

   Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc,
 • PŁATNE Szkolenia zawodoweo tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki     Projektu
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
  • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
  • Zwrot kosztów za badania lekarskie.
  • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

   W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne,

 (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

 • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.

 

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.

 

Czas trwania projektu – 01.01.2018 – 31.12.2020 r.

 

Terminy rekrutacji są ogłaszane na stornie internetowej .

 

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Aneta Gacek

Agnieszka Osika

Paulina Witek

Tel. 535 191 921 

Tel. 574 084 886

 e-mail:

www.aktywizacjatarnow.pl

Wróć