Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Ogłoszenia i komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

 

 

 

 

 

 

Olesno, dn. 5 stycznia 2018r.

 

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania na obszarze Gminy Olesno jest ochrona zwierząt

 

Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i w związku z opracowywaniem nowego projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt uprzejmie prosimy o zaopiniowanie załączonego projektu programu. 

 

 

Janusz Plata

Sekretarz Gminy

Program opieki nad zwierzętami

Wróć