PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu

„CZYSTE POWIETRZE”

które odbędzie się 7 października  o godz. 18.00 w Sali Urzędu Gminy w Oleśnie.

Program zakłada dofinansowanie do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych oraz do osób będących właścicielami domów „w budowie” - posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych spełniających wymagania programu,

- termomodernizację budynku (docieplenie przegród),

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

-montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, tel. 12 422 94 90 wew. 2 oraz na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl

Wróć