POWOŁANIE, SZKOLENIE I PRZYSIĘGA W 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADZIE OBRONIE TERYTORIALNEJ

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 marca kolejnych 133 ochotników wstąpiło w szeregi małopolskich Terytorialsów. Szesnaście dni później złożąuroczystą przysięgę wojskową
w podkrakowskiej Rząsce. To jużczwarteszkolenie podstawowe
w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Jak wygląda „szesnastka”?

Ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka intensywne szkolenie. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępują zarówno osoby aktywne społecznie, o ugruntowanej pozycji zawodowej, jak i te, które są jeszcze na etapie poszukiwania własnej drogi. Różnią się wiekiem, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm i chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Wszystkich żołnierzy czeka pełen cykl szkoleniowy od podstaw.

W pierwszym dniu szkolenia Terytorialsi otrzymują pełen ekwipunek: mundury, buty, zasobniki oraz pozostałe elementy wyposażenia indywidualnego. Ponadto poddani zostają analizie składu ciała oraz testowi sprawności fizycznej. Wyniki badań i testu służą do określenia potencjału fizycznego żołnierzy oraz właściwego przygotowania ich do kolejnych etapów szkolenia.

Najważniejszym elementem „szesnastki” jestnauka praktycznych umiejętności.W programie szkolenia przewidziano zajęcia zpodstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.Ukoronowaniem szkolenia będzie tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności. „Szesnastka” zakończysię uroczystą przysięgą wojskową w dniu 24 marcai 14 kwietnia na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce.

Szkolenia podstawowei wyrównawcze żołnierzy 11MBOT prowadzone są w oparciu o JednostkęWojskową w Rząsce koło Krakowa oraz garnizonowe ośrodki szkoleniowe: „Pasternik” i „Mikuszowice”. Do zabezpieczenia szkolenia wykorzystywane sąquady z napędem 4x4, przystosowanedo jazdy w terenie, a także motocykle Kawasaki. Szkolenie ogniowe prowadzone jestprzy użyciu najnowocześniejszych karabinków polskiej produkcji MSBSGrot (5,56mm).

Patriotyzm i rozwój osobisty

Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej to nie tylko możliwość osobistego zaangażowania się we wzmacnianie systemu bezpieczeństwa państwa, ale także inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. W ramach służby żołnierze mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, uzyskania dofinansowania na naukę, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz kształtowania hartu ducha i ciała. Uczą się, jak przezwyciężać własne słabości. Wojsko oferuje ponadto atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie i specjalistyczne oraz szkolenia.

            Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w WOT, jest nadal aktualne. Do końca roku
w 11MBOTplanowane jest przeszkolenie około250żołnierzy. W grudniu Brygada planuje mieć przeszkolonych około 700 żołnierzy. Obok szkoleń podstawowych zaplanowano kolejne szkoleniawyrównawcze w terminach 9 – 16 marca, 17-24 marca, 30 marca – 6 kwietnia oraz 7 – 14 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

***

Historyczne tradycje, nowoczesne szkolenie

            11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda Okulickiego dziedziczy tradycje zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”.  Etos formacji buduje
w oparciu o wartości wyznawane przez swoich bohaterskich poprzedników.
W szkoleniu stawia na nowoczesność, innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim rozwiązaniem, nie stosowanym dotychczas w innych rodzajach sił zbrojnych, jest m.in. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów WOT. Nowoczesne jest także uzbrojenie, a także sprzęt wojskowy, przeznaczony do szkolenia żołnierzy.

 

 

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Wróć