Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ogłoszenia i komunikaty

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski

Wróć