Poradnik dotyczący korzystania ze szybkiej sieci światłowodowej

Ogłoszenia i komunikaty

Poradnik dotyczący korzystania ze szybkiej sieci światłowodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Firma Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. realizuje obecnie inwestycję finansową pt. „Sieć szerokopasmowa dla regionu tarnowskiego A”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej jako „POPC”). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tej inwestycji ZI wybuduje prawie 2.000 kilometrów sieci szybkiego Internetu szerokopasmowego w technologii światłowodowej, umożliwiając podłączenie do sieci co najmniej 23.349 gospodarstw domowych oraz 130 jednostek oświatowych w powiecie tarnowskim i dąbrowskim.

Powyższy projekt jest już w zaawansowanym stadium realizacji.

Istotne wyjaśnienia dot. dostępu do usług znajdują się również pod adresem: https://popc.zicom.pl/pl/dla_mieszkancow_i_szkol .

Wróć