PO MATURZE PRZYSIĘGA W MUNDURZE

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 7 lipca w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie około100 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Będzie to trzecia w tym roku, a szósta od powstania Brygady, przysięga wojskowa żołnierzy OT.

Uroczysta przysięga

W niedzielę 7 lipca o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce około100 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) złoży uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga w Rząscei związany z nią dzień otwartych koszar będądla Brygady kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością.Dla gości zaplanowano m.in. pokaz broni i pojazdów wojskowych oraz wojskową grochówkę.

Kim jesteśmy?

Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiejBrygady? Tym razem Małopolska Brygada postanowiła ułatwić służbę absolwentom szkół średnich. – Chcieliśmy dać szansę wstąpienia do wojska wszystkim pełnoletnim uczniom oraz tegorocznym absolwentom. Naszym celem było stworzenie takich warunków aby można było w sposób optymalny wykorzystaćwakacje.Dlatego zaproponowaliśmy termin szkolenia zarazpo ukończeniu szkoły, a przed podjęciem ewentualnych studiów lub pracy – mówi Szef Sztabu 11 Brygady ppłk Andrzej Sioła.

Szkolenie

Od 22 czerwca trwa intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe kolejnych ochotników z województwa małopolskiego, dla których popularna „szesnastka” to pierwsze zetknięcie ze służbą wojskową. W jej trakcie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresum.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm). Przed przysięgą na „terytorialsów”czeka spore wyzwanie - tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

„Szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy, który obejmuje szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. Szkolenia odbywają się przede wszystkim w soboty i niedziele, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne lub naukę, ze służbą wojskową.

Zainteresowanie służbą

W pierwszym półroczu 2019 roku Brygada może pochwalić się około 850 przeszkolonymi żołnierzami Obrony Terytorialnej (OT). Zainteresowanie służbą w regionie jest bardzo duże.Do tej pory złożono ponad 1400 wniosków, z jednostką zapoznało się ponad 1300 ochotników.

Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy sformowany batalion lekkiej piechoty stacjonują w Rząsce pod Krakowem.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Specjalnych, Lądowych, Powietrznychi Marynarki Wojennej.

***

W ostatnim tygodniu lipca w ramach polsko – węgierskiej współpracy sekcja piechoty ze 111 blp wspólnie z żołnierzami węgierskimi weźmie udział w rewitalizacji węgierskich grobów  w podtarnowskim Tuchowie. Wydarzenie to jest efektem ustaleń poczynionych 9 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pomiędzyDowódcą Węgierskiego Instytutu i Muzeum Historii Wojen płk. dr. Vilmosem Kovácsema Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofem GONCERZEM.

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Wróć