Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Olesno w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Olesno, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Olesno.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1)zbierania uwag ustnych od zainteresowanych osób- w siedzibie Urzędu Gminy
w Oleśnie - pok. nr 3.

3)zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,

 

- w  terminie do dnia 15.03.2018r.

 

W załączeniu - materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji.

 

 

                                                                       Dokument zatwierdził w dn. 09.03.2018r.

                                                                       Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno

Wróć