Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno


Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wróć