Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola w Oleśnie i dyrektora przedszkola w Zalipiu

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola w Oleśnie i dyrektora przedszkola w Zalipiu

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno ogłasza konkursy na kandydata na stanowsko dyrektora:

* Przedszkola Publicznego w Oleśnie, ul. Długa 17, 33-210 Olesno

* Przedszkola Publicznego w Zalipiu, Zalipie 128b, 33-263 Zalipie

Ogłoszenie

 

Odnośnik na BIP Urzędu Gminy Olesno

Wróć