OGŁOSZENIE

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Pracownicy i Zleceniobiorcy Urzędu Gminy Olesno,

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) Wójt Gminy Olesno informuje, że rozpoczynamy przygotowania do wyboru instytucji finansowej celem wdrożenia programu PPK. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 nadmienionej ustawy, wybór ten powinien być dokonany w porozumieniuz zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym lub, w braku takiej organizacji – z reprezentacją osób zatrudnionych.

W związku z powyższym informuję, iż prowadzony będzie nabór do „reprezentacji osób zatrudnionych”. Wszystkich, którzy są zainteresowani aktywnym udziałem w wyborze zarządzającego PPK, prosimy o zgłoszenie mailowe/osobiste do Pana Janusza Plata – Sekretarza Gminy Olesno, e-mail: sekretarz@gminaolesno.pl w terminie do 18.02.2021 r. do godz. 16:00. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach tego zespołu rozpatrywać będą różnice między ofertami instytucji finansowych, porównywać proponowane warunki zarządzania, efektywności, doświadczenie i najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Działanie grupy zakończy się przedstawieniem wniosków z prac podmiotowi zatrudniającemu.

 

Wójt Gminy Olesno

mgr inż. Witold Morawiec

Wróć