ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI

Ogłoszenia i komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, iż „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, w tym dla Gminy Olesno - znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania
pn. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łącznie do dofinansowania w ramach w/w poddziałania wybrano zaledwie 4 projekty. Projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, realizowany jest w partnerstwie z 41 gminami. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł., kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł.

W ramach realizacji projektu w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie  Gminy Olesno zostanie zamontowane:

- 19 instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

- 18 pomp ciepła służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

- 65 instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej. 

Ponadto 4 instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na budynkach użyteczności publicznej.

Wróć