Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

 

 

 

 

 

 

 

N/znak:G.6733.9.2017                                                                                    Olesno, dnia 12.05.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2016r., poz.778 z późn. zm/ zawiadamiam, że w dniu 10.05.2017r. na wniosek Inwestora: Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno  zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   na dz. nr 263/5, 263/6, 263/4, 433, 264 w miejscowości Oleśnica.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się   z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego zamierzenia. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnie – pokój nr 10.

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Olesno

                                                                                  (-) Witold Morawiec

 

Wróć