Obwieszczenie - dobudowa urządzenia dźwigowego (platformy śrubowej) do istniejącego budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego na działce nr 455/3 w miejscowości Olesno

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie - dobudowa urządzenia dźwigowego

 

 

 

 

 

 

 

N/znak:G.6733.4.2018                                                                                    Olesno, dnia 08.03.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2017r., poz.1073 z późn.zm./ zawiadamiam, że w dniu 08.03.2018r. na wniosek Inwestora: Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Leśna 10, 33-210 Olesno reprezentowanego przez Pana Ryszarda Dorosza   zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: dobudowa urządzenia dźwigowego (platformy śrubowej) do istniejącego budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  zlokalizowanego na działce nr 455/3 w miejscowości  Olesno.

 

 

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się   z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego zamierzenia. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnie – pokój nr 10.

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Olesno

                                                                                  (-) Witold Morawiec

Wróć