Obwieszczenie - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na dz. nr 799, 798 w miejscowości Olesno.

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na dz. nr 799, 798 w miejscowości Olesno.

 

 

 

 

 

 

 

 

N/znak:G.6733.18.2017                                                                          Olesno, dnia 07.11.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2017r., poz.1073 z późn.zm./ zawiadamiam, że w dniu 02.11.2017r. na wniosek Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,  Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31- 060 Kraków,  Pełnomocnik:   Dariusz Lizak, F.H.U HYDROLAND - Józef i Dariusz Lizak s.c.  - ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej  wraz z przyłączem gazu na dz. nr 799, 798 w miejscowości Olesno.

 

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się   z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego zamierzenia. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnie – pokój nr 10.

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Olesno

                                                                                  (-) Witold Morawiec

Wróć