OBWIESZCZENIE- budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na dz. nr 695/1, 696/1, 694 w miejscowości Olesno

Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE- budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na dz. nr 695/1, 696/1, 694 w miejscowości Olesno

 

 

 

 

 

 

 

G.6733.4.2017                                                               Olesno, 10.05.2017r.                                       

 

                                                

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2016r. poz.778 z późn.zm./ informuję, że w dniu 10.05.2017r. na wniosek Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, , Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31- 060 Kraków, Pełnomocnik:  Pan Dariusz Lizak, F.H.U HYDROLAND - Józef i Dariusz Lizak s.c.  - ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dnia 17.03.2017r.została wydana decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu na dz. nr 695/1, 696/1, 694 w miejscowości Olesno.

 W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie /pokój nr 10/ zapoznać się  z treścią decyzji wraz z załącznikiem graficznym.

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Olesno

                                                                                  (-) Witold Morawiec

Wróć