Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu

 

 

 

 

 

 

 

G.6733.15.2017                                                                                         Olesno, 03.11.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073/ informuję, że w dniu 03.11.2017r. na wniosek Inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31- 060 Kraków,  Pełnomocnik:  Pan Dariusz Lizak, F.H.U HYDROLAND - Józef i Dariusz Lizak s.c.  - ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, z dnia 13.09.2017r.została wydana decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na dz. nr 542/1, 514, 543, 1289, 1085/2, 1310/1, 1310/6, 1310/7 w miejscowości Wielopole.

                      W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie /pokój nr 10/ zapoznać się  z treścią decyzji wraz z załącznikiem graficznym.

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Olesno

                                                                                  (-) Witold Morawiec

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Wróć