Nieodpłatna pomoc prawna "Consilium"

Ogłoszenia i komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna "Consilium"

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Powiat Dąbrowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach realizacji tego zadania władze Powiatu Dąbrowskiego utworzyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch lokalizacjach:

1)     w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1 – w budynku byłego "Hotelu pielęgniarek”. Osoby uprawnione zainteresowane darmową pomocą prawnika mogą zgłosić się na dyżury prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

  • do 30.06.2017 r.: w poniedziałek i wtorek: 9:00-13:00; środa-piątek: 8:00-12:00;
  • od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r.: poniedziałek-wtorek: 8:00-12:00; środa-piątek: 14:00-18:00;
  • od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.: poniedziałek-wtorek: 8:00-12:00; środa-piątek: 9:00-13:00;

2)     w Szczucinie, w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych przy ul. Witosa 2, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.

Darmowa pomoc świadczona przez prawników obejmuje większość dziedzin prawa, w tym m.in. prawo rodzinne, prawo cywilne, administracyjne, czy prawo pracy. Adwokaci i radcowie prawni  wskażą Państwu m.in. sposób rozwiązania problemu oraz pomogą sporządzić niezbędny projekt pierwszego pisma w sprawie. Szczegółowy opis zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo na stronach internetowych:

prawnik Kraków lub Powiatu Dąbrowskiego bądź Nieodpłatna Pomoc Prawna Powiat Dąbrowski

Co do zasady z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać osoba spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,

6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

            Do skorzystanie z darmowej pomocy prawnej nie jest konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu. Zachęcamy mieszkańców Gminy Olesno do skorzystania z nieodpłatnej pomocy świadczonej przez adwokatów oraz radców prawnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

 

Z wyrazami szacunku

 radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Dąbrowskim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 (Powiatowe Centrum

Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

 

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 (budynek byłego "Hotelu pielęgniarek"):

-do 30.06.2017 r.: poniedziałek-wtorek:9.00-13.00; środa-piątek:8.00-12.00;

-od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r.: poniedziałek-wtorek:8.00-12.00;środa-piątek:14.00-18.00;

-od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.: poniedziałek-wtorek:8.00-12.00;środa-piątek:9.00-13.00

Wróć