NABÓR DO PROJEKTU „Z POWER-em W ŻYCIE”

Ogłoszenia i komunikaty

NABÓR DO PROJEKTU „Z POWER-em W ŻYCIE”

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli jesteś osobą młodą, szukasz stażu , chcesz zdobyć nowe kwalifikacje

- skontaktuj się z nami  pod nr tel. 513066421

 

Oferujemy:

- staże śr. od 3 do 6 miesięcy

- bony szkoleniowe

- opracowanie IPD (Indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika/-czki projektu

- wsparcie psychologiczne/poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy

- doradztwo grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

- wsparcie Trenera zatrudnienia wspieranego

- coaching indywidualny

- zwroty kosztów dojazdu na staże/szkolenia

- stypendium stażowe/szkoleniowe

Zapraszamy osoby:

- od 15 do 29 lat

- bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się nie szkolą – tzw. młodzież NEET (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),

- zamieszkujące subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski), w tym wyłącznie:

osoby zamieszkujące  obszary wiejskie poza ZIT (DEGURBA 3) lub osoby

z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne w Biurze Projektów: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 13, tel. 513 066 421.

Zapraszamy! 

Wróć