Nabór do Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Nagroda Twórczości”

Ogłoszenia i komunikaty

Nabór do Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Nagroda Twórczości”

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji nagrody Małopolska Nagroda Twórczości.

Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość” zostały zainicjowane w 2021 roku. Pierwsza z nagród jest przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski. Pula nagrody wynosi 80 000 zł. Nagroda „Pamięć i Tożsamość” jest przyznawana za propagowanie historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Pula nagrody to 60 000 zł.

 

Kandydatury do obu nagród można zgłaszać do 26 września 2023 roku:

  • za pośrednictwem poczty:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

  • osobiście na adres:

Dziennik Podawczy
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronach BIP:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328962,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-malopolska-nagroda-tworczosci.html
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328945,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-pamiec-i-tozsamosc.html

oraz w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
            Zespół ds. propagowania kultury w regionie
            ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków
            tel.: 12/ 63 03 305

            e-mail: Adrianna.Zwolinska-Olszak@umwm.malopolska.pl

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  - I piętro, p. 123  Sekretariat tel. 12 61 60 104.            

Wróć