Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021

Ogłoszenia i komunikaty

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Urząd Gminy Olesno zachęcają do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Celem Nagrody jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym, a także osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan.

Nagroda przyznawana jest co roku w następujących kategoriach:

a) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Wyróżnieniem honorowani są pracodawcy zapewniający stabilność zatrudnienia i wywiązujący się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosujący między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy.

b) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Ponadto w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest Plebiscyt pt. „Mikro Firma za rogiem”, który uregulowany jest osobnym regulaminem: https://www.pociagdokariery.pl/attachments/article/845/Regulamin Plebiscytu Mikro Firma za rogiem 2021.pdf

 


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22 oraz minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w projektach KK/KKZ: RODO- klauzula informacyjna projekt

Wróć