MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI - ostatnia przysięga w 2018 r.

Ogłoszenia i komunikaty

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI - ostatnia przysięga w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 16 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie ponad 80 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialne. Będzie to ostatnia w tym roku wojskowa Terytorialsów w naszym regionie.

W niedzielę 16 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce ponad 80 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej  złoży przysięgę wojskową. Przysięga w Rząscei związany z nią dzień otwartych koszar będądla Brygadą kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością.

Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiejBrygady? Referent bankowy, brukarz, doktorant historii, informatyk, ratownik medyczny, archeolog, dyrektor muzeum, mechanik, magazynier, nauczyciel. To osoby, które wywodzą się z różnych środowisk i reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, zawsze cenne kompetencje. Łączy ich gotowość do tego, aby oddać części swojego czasu, energii i umiejętności ojczyźnie i lokalnym społecznościom.

Od 1 grudnia trwa intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe 82 ochotników z całego województwa, dla których popularna „szesnastka” to pierwsze zetknięcie ze służbą wojskową. W jej trakcie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym kultowych już polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm). Przed przysięgą na Terytorialsówczeka spore wyzwanie - tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

„Szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy Terytorialsów, który obejmuje szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. Szkolenia odbywają się przede wszystkim w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne lub naukę, ze służbą wojskową. Sprawia to, że służba w Wojskach Obrony Terytorialnej cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym i wielu ochotników chce spróbować swoich sił w nowej formacji wojskowej.

W mijającym roku Brygada przeszkoliła 481 żołnierzy Obrony Terytorialnej. Uroczystą przysięgę złożyło 259 żołnierzy, pozostałych 222 ochotników zasiliło małopolską formację jako żołnierze rezerwy.Zainteresowanie służbą w regionie jest bardzo duże.Do tej pory złożono 1100 wniosków, z jednostką zapoznało się 940 ochotników, zakwalifikowano do Brygady około 800.

Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty stacjonują w Krakowie (Kraków-Rząska).

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

 

mjr Bartosz Kubal

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Wróć