Konsultacje publiczne SZRWRiR 2030

Ogłoszenia i komunikaty

Konsultacje publiczne SZRWRiR 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister RiRW zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030”. Celem jest zebranie opinii jak najszerszego grona na temat głównych trendów, wyzwań, szans i potrzeb rozwojowych jakie w perspektywie 2030 stoją przed obszarami wiejskimi, rolnictwem i rybactwem oraz działań publicznych, które powinny być odpowiedzią na te zjawiska w Polsce.

Mając na uwadze wiedzę i doświadczenie znakomitego grona ekspertów i praktyków, którzy wchodzą w skład komitetów monitorujących Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 chcielibyśmy włączyć Państwa w wypracowanie spójnej wizji polskiej wsi i rolnictwa, celów strategicznych i kierunków interwencji publicznych.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych SZRWRiR2030 wszystkich członków KM RPO w ramach informacji przekazywanych w związku z posiedzeniami Komitetów, które odbędą się w terminie do 2 lipca br.

Projekt strategii jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030  

Wróć