Koła Gospodyń Wiejskich

Ogłoszenia i komunikaty

Koła Gospodyń  Wiejskich

 

 

 

 

 

 

 

   W najbliższą sobotę tj. 1 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Dąbrowskiego Biura Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 33 pracownicy ARiMR będą udzielać szczegółowych informacji osobom zainteresowanym wyżej wymienioną tematyką w świetle ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

 

ARiMR rozpoczyna rejestrację kółgospodyń wiejskich

Już w sobotę 1 grudnia biura powiatowe czekają na przedstawicieli Kół

 Z dniem 29 listopada weszław życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Biura powiatowe ARiMR zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00-14.00. Koła gotowe do rejestracji będą mogły skorzystać także z tej możliwości.

- Dzięki nowym przepisom, te zasłużone dla wsi organizacje, kultywujące polski folklor i tradycje  otrzymająosobowość prawną.Będą także miały możliwość  ubiegania się poprzez ARiMR o wsparcie z budżetu Państwa. – mówi Adam Ślusarczyk, dyrektor małopolskiej ARiMR.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom,  zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Ustawa daje nam szanse i uważam, że powinniśmy z niej skorzystać. – przekonuje Marzena Kubin z KGW Tenczynianki w gminie Krzeszowice. - Są to z pewnością  szanse na rozwój Kół.

Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła Wniosek o rejestrację wraz z załącznikami. Dokumenty będą dostępne na stronie www.arimr.gov.pl).

„Tam, gdzie są koła, jest smacznie, kolorowo i zazwyczaj ciekawie. W wielu miejscowościach to KGW są motorem napędowym imprez dla mieszkańców. Jesteśmy strażniczkami tradycji i kultury ludowej. Liczymy na pomoc finansową, bo do garnka, by ugotować dobrą, regionalną potrawę, same chęci nie wystarczą. Nie kupi się też za nie strojów, materiałów do szycia czy haftowania.” – mówi Mieczysława Kozak, prezes Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Krzeszowice.

Zgodnie z ustawą na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Jednak tego warunku nie stosuje się wobec kół działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Wróć