JAKOŚĆ POWIETRZA - komunikat

Ogłoszenia i komunikaty

JAKOŚĆ POWIETRZA - komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz, powiaty: krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki.

Wróć