Informacja Wójta Gminy Olesno

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Wójta Gminy Olesno

 

 

 

 

 

 

 

 

Olesno, dnia 30.07.2019 r.

 

Informacja Wójta Gminy Olesno 

Wójt Gminy Olesno informuje rolników, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można składać w Urzędzie Gminy w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi 100,00 zł na 1 hektar użytków rolnych.

 

Wróć