Informacja Wójta Gminy Olesno

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Wójta Gminy Olesno

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Olesno przypomina rolnikom, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy składać w Urzędzie Gminy Olesno w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018r.

Limit zwrotu podatku wynosi 86,00 złotych na 1 hektar użytków rolnych.

 

Wnioski można pobrać w zakłądce "Dokumenty do pobrania"

Wróć